Atslēgvārdi
Ceļu būvniecība, gājēju ietves būvniecība. Šķembu, grants, smilts un
cementa - smilts pamatnes būvniecība. Lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana.
Ceļu un trotuāru apmaļu uzstādīšana. Asfaltēšana, bruģakmens, laukakmens
seguma ieklāšana. Ceļa zīmju, ceļa drošības būvju, gājēju drošības
būvju izgatavošana un uzstādīšana. Horizontālā marķējuma krāsošana,
luksoforu objektu projektēšana un būvniecība, caurbraukuma pagalmu
un ielu ietvju renovācijas būvdarbi. Asfaltbetona seguma bedru remonts,
pilna/nepilna tehnoloģija ziemas un vasaras periodā. Laukumu apzaļumošana
un labiekārtošana. Aizsargzonas ģeometrijas ierīkošana. Ceļa zīmju noma.
Rādītāja zīmes, māju nosaukumu plāksnes un informācijas stendu izgatavošana.
Ainavas dizains.